Napisać programu C, by sprawdzić, czy dana liczba (n) może być wyrażony jako moc dwóch (2), czy nie

nikt ich jeszcze nie podał (może nawet nikt ich nigdy nie poda). Odnotujmy na marginesie, ż e jednym z najciekawszych odkryć ostatnich lat było udowodnienie w roku 2004, że udzie­ lenie odpowiedzi na pytanie, czy dana liczba naturalna jest pierwsza, może być dokonane w czasie wielomianowym względem długości tej liczby. Jednakże ... Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics Last activity . My flashcards . Saved flashcards Last activity . My flashcards . Saved flashcards Mindware Technologie dialogu - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 39. Badanie układów sterowania z regulatorami ciągłymi 1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Organ Jacek Krzysztoforski Badanie układów sterowania z regulatorami ciągłymi 311[07].Z7.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Mindware Technologie dialogu - Wyższa Szkoła ...