Połączenie datowanie względne i bezwzględne technik datowania